Hakkımızda

Okuldaki ilk günlerinden önce, her çocuğun bağımsızlığa ilk adımlarını atmalarına yardımcı olacak bazı temel becerilere  ihtiyacı vardır. Temel motor becerilerinin yanında bilişsel beceriler kendi ayakları üzerinde durmaya başlayan bir çocuk için en temel beceri gruplarıdır. Özellikle erken yaşlarda doğrudan ve yaratıcı oyunlar aracılığı ile kazanılan bu beceriler sadece okul öncesi ya da okul hayatı boyunca değil yetişkin bir birey olma yolunda ilerleyen çocuğumuz için hayatının her anında görmezden gelinemez bir öneme sahiptir. Oyunun bu derece önemli olduğu bir durumda oyuncağın ya da oyun objelerinin ne kadar etkili olabileceği aşikârdır.

Oyun objelerinin öneminden yola çıkarak kurduğumuz sitemiz, bizim ve hedeflerimizle ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarını aşağıda bulabileceğinizi umuyoruz. Daha detaylı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

2016 yılında ilk çocuğumuzun ailemize katılmasıyla beraber dünyaya bakışları, hayat ile ilgili beklentileri ve ilgi alanları değişmiş karı koca iki girişimciyiz. Detaylı bilgi için www.greenjump.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Anne ve babalara çocuklarının bilişsel ve motor becerilerini geliştirmeye odaklı, Waldorf ve Montessori oyuncakları sunuyoruz. Etik işletme modelini uyguluyor ve bu modele uymayan, çocuk gelişimine katkısı olmadığına inandığımız oyuncakları kataloğumuza eklemiyoruz. Çalıştığımız markaların üretim metotlarının yanı sıra misyonları ve kimlikleri de bizim için önemli. Bizden alışveriş yapan ebeveynlerimizi daha işlevsel oyuncak almaya teşvik etmek istiyoruz ve yaptığımız işe sadece kâr odaklı bakmıyor, yaptığımız işin diğer boyutları ile gurur duyuyoruz.

Bebek ve küçük yaştaki çocuklar için alınabilecek en iyi oyuncak en basit oyuncaktır, yani idealde bir şey yapmayan oyuncaktır. İki çeşit oyuncak bulunabilir piyasada, aktif ve pasif. Pasif oyuncakların ortak özelliği çocuğu aktif hale getirerek bilişsel ve fiziksel gelişim süreçlerini desteklemesi ve çocuğun gelişimine direkt katkısı olmasıdır. Diğer taraftan aktif oyuncaklar çocuğun pasif kalmasına ve oyuncak tarafından eğlendirilmesine imkân sağlar. Yani çocuğun devam eden bilişsel ve fiziksel gelişim süreçlerine negatif yönde etki eder. İki oyuncak çeşidi de saatler boyunca çocuğu eğlendirebilirken pasif oyuncağın diğer türe göre üstün yanı çocuğun keşfetmesini cesaretlendirip, hayal gücünü ateşlemesidir. Bu bebek ve küçük çocukların gelişimleri için en önemli unsurlardandır.

Bu nedenle biz sattığımız ürünleri oyuncak değil de oyun objeleri, araçları olarak görüyoruz. Aslında bir çocuk için çevresindeki her şey oyun objesi olabilir. Hareket edip şarkı söylemiyor olsalar bile bunu yapan oyuncaklardan farklı olarak pasif oyuncaklar çocuğun hayal gücünü geliştirip yeni yetenekler kazanmasını sağlayacak ve motor becerilerini geliştirerek problem çözme yetilerini geliştirecektir.

Ebeveynlerin oyuncak seçimlerini etkileyip onları daha sade, daha iyi oyuncaklar almaya teşvik etmek, Kidsmondo markası etrafında sadece müşteriler değil benzer kaygıları ve dertleri olan ebeveynlerden oluşan bir topluluk yaratmak, uyguladığımız iş modelinin küçük ölçekte de olsa Türkiye’de de hayata geçirilebileceğini görmek istiyoruz.

Oyun ve oyuncak kültürü ile ilgili bir süredir ilgi ile izlediğimiz, tecrübe ettiğimiz  artan farkındalık ve pozitif dönüşümün bir parçası olmak istiyoruz.

Oyuncağın işlevinin yanı sıra üretim sürecinde etik değerlere (çocuk işçi çalıştırılmıyor olması vb. ) sadık kalınmış olması adil ve etik ticaret ilkelerine özen gösterilmiş olması, çocuk sağlığı için güvenli ve çevreye duyarlı olması bizim için olmazsa olmaz kriterler.

Öncelikle üretim ve tedarik süreçleri şeffaf ve değerlerimize uygun olan markaları tercih ediyoruz. Kullanılan materyal ve boya, yaş için uygunluğu ve çocuk gelişimine katkısının olup olmadığı, pasif oyuncak olup olmadığı, çevresel etkisi, kullanıcı değerlendirmeleri oyuncakları seçerken dikkate aldığımız temel unsurlar.